Marriage Muhuratas

Marriage Muhuratas

Shubh Vivah Muhurtas

  1. Shri Ganesh Sthapna
  2. Sagna / Engagement
   • Var- Varan Muhurta
   • Tika Muhurta
   • Kanya Varan (Godh Bharne ka) Muhurta
  3. Peeli Patrika
  4. Shopping for marriage
  5. Baan (Oil) Chadane ki Rasm ka Muhurta
  6. Mandap Sthapna
  7. Ghudchadi aur Barat ke Prasthan ka shubh samaya
  8. Barat agvani aur Toran Puja
  9. Panigrahan Sanskar ka Shubh Muhurta
  10. Kanya ki Vidai
  11. Vadhu Pravesh and Muklava Muhurta